Gizlilik Politikası
 

Grafik Saati

Gazete Manşetleri

Grafik Saati

Hayatın İçinden

Grafik Saatinden

Ressamlar

Giriş

Loading

SEÇİM ANKET SONUCU - 25 Mayıs 2007

İşte Türkiye genelinde partilere göre oy dağılımı

CHP %29, GENÇ PARTİ:%20, AKP:%19

5 Parti Barajı aşıyor, AKP 3. Parti

Bu çalışmanın amacı, Türkiye genelinde partilerin son oy durumlarını belirlemektir.

Anket; nihai olarak  22 Temmuz Erken Genel Seçimlerinde oluşabilecek oy dağılımını tespit edmeyi amaçlamıştır.

Araştırma, kantitatif araştırma tekniklerinden "yüz yüze anket yöntemi" kullanılarak uygulanmıştır.

Araştırma; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Afyon, Aksaray, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kars, Kayseri, Malatya, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Yozgat, Van ve Zonguldak illerinde yapılmıştır.

 

Toplam anketlerin %33’ü kır özelliği taşıyan ilçe ve beldelerde yapılmıştır.

Çalışma, farklı sosyoekonomik ve sosyodemografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve ilçe/belde kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 3,101 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Yapılan bu araştırmada 0,95 güvenlik sınırları içinde, hata payı +/- %1,71’dir.

Saha çalışmasından dönen anketlerin kontrolü yapıldıktan sonra, döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, anketler bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren nihai bir rapor hazırlanmıştır.

 

 

Parti tercihi sorusuna, “hiçbiri” ve “oy kullanmayacağım” cevabı verenler değerlendirmeye hiç dahil edilmemiştir.

 

Sadece kararsızlar, özel bir analiz ile partilere dağıtılmıştır.

 

Hata payının ±%1,71 olduğu bu çalışmada, Türkiye’nin özel şartları gereği %2’lik bir hata marjı esas alınmıştır.

Yapılan tüm analizler sonucu oluşan TABLO aşağıdadır.

 

 PARTİLER

Yüzde

Hata Payı Aralığı

(± %2,00)

CHP - DSP

28,02%

26,02%

30,02%

Genç Parti - GP

20,04%

18,04%

22,04%

AK Parti

19,01%

17,01%

21,01%

DP

16,09%

14,09%

18,09%

MHP

10,01%

8,01

12,01

DTP

5,30%

3,30%

7,30%